Tidningen

Vår medlemstidning

Tidningen Skaradjäknen är föreningens egen medlemstidning. I år har tidningen utkommit i 90 år! Syfte är nu som då att främja gemenskapen mellan Skaradjäknarna.

Tidningen innehåller information om vad som händer i föreningen, porträtt av unga och äldre Skaradjäknar och lite om skolan och staden Skara.