Om Skaradjäknarnas förening

Skaradjäknarnas förening

För dem som tagit studenten på Skara högra allmänna läroverk/ Katedralskolan eller annan gymnasieskola i Skara står skaradjäknarnas förening öppen. Föreningen, som grundades 1916, har totalt cirka 750 medlemmar. Skaradjäknarna har avdelningar med olika aktiviteter på två olika orter: Stockholm och Göteborg.

Syftet med Skaradjäknarnas förening är att bevara och stärka känslan av samhörighet med dem som genom åren tagit studenten i Skara. Beteckningen djäkne används numera främst om elever vid traditionsbärande gymnasier som Katedralskolorna i Skara och Uppsala.

Stoltheten över att vara skaradjäkne framgår tydligt i den dikt Johannes Edfelt skrev för att hylla Katedralskolan vid dess 300-årsjubileum. Han skriver bland annat:

”Först tiden kan förklara, vad detta innebär;
att en gång i Skara fått boken kär…”