Uno Bohmans fond

2015 instiftades ett stipendium till minne av Uno Bohman.
Med stipendiet vill föreningen uppmärksamma de elever som gjort värdefulla musikaliska insatser med sitt arbete i skolans körer.

Pristagare

2015 Filip Södervall Linnea Larsson

2016 Samuel Lundberg Stina Nilsson

2017 Viktor Andersson Alice Södervall

2018 Axel Grahn Hedda Göransson

2019 Vilgot Milton Alva Lindström

2020 Emanuel Lund Signe Jonsson


Uno Bohman

Hedersordförande

Hedersordföranden i Skaradjäknarnas Förening Uno Bohman var född i Falköping. Från tidiga barnaår uppvuxen i Stenum var Uno predestinerad som Skaradjäkne. Åren som gymnasist vid Skara högre allmänna läroverk kom att prägla hans personlighet, livssyn och värderingar. För Uno som i Skara lärt sig hedra sin skola var plikten att hedra sitt regemente inte tung, när han 1963 som nybakad student inledde sin yrkeskarriär vid Kungliga Livregementets Husarer. Sin bildningsgång, sin tid som Skaradjäkne, skoltraditionerna, och det rika kulturlivet i Skara glömde han dock inte. I likhet med många djäknar runt om i landet återvände han troget som studentjubilar; efterhand tog Uno allt mer del i livet kring sin gamla skola och som avsutten livhusar var det naturligt att engagera sig alltmer aktivt i Skaradjäknarnas Förening, bland annat som ordförande i lokalavdelningen i Skara och sedan som ordförande i huvudföreningen (med mer än två tusen medlemmar).

I Skara var Uno en offentlig person med många uppdrag, men han kompromissade aldrig med sitt engagemang i djäkneföreningen. Uno var den karismatiske kommunikatören, han fick alla som kom i kontakt med honom att än mer älska sin skola, men också att älska sin gamla skolstad för att inte tala om bygden. Med stor hängivenhet, imponerande sakkunskap och fullfjädrad retorik var Uno en högt uppskattad och aktad ambassadör för Skaraborgsbygden och Skaradjäknarna. Då jubilarer och andra Skaradjäknar i maj (Djäknedagen) varje år återvänt till sin skolstad har de under många år mötts av Uno Bohman i högform tillsammans med Dubbelkvartetten på gamla läroverkets trappa, samlats på nya Katedralskolan, vandrat med Uno via Botaniska trädgården till Domkyrkan med sång och högtidlig stipendieutdelning.

Till Unos många gåvor hörde den fina och kamratliga kontakten med dagens gymnasister, inte minst Musikens Vänner; det var för många en högtidsstund att se Uno med glimten i ögat inspektera körens skoputsning inför kvällens konsert. Uno var stolt att tillhöra landets största skolförening; djäknarna hade å sin sida i Uno en gedigen kraft att verka för eleverna på Katedralskolan; djäknarna gavs också en möjligt för några år sedan att välja Uno till sin Hedersordförande, unikt under föreningens nästan hundraåriga historia – givetvis under Unos egna livliga protester. I det sista numret av tidningen Skaradjäknen som Uno Bohman medverkade i, skrev han en text om Herman Palm och tonsättningen av Blommande sköna dalar. Den texten kan också stå som ett äreminne över Skaradjäknen Uno Bohman.

Göran Anderberg hedersledamot, Göteborg
Marianne Perserius ordf
Göran Nyman vice ordf
Gunnar Olsson kassaförvaltare
Sven Olof Ask skrivare
Birgit Hallerfors ordf Stockholm
Per-Åke Sahlberg ordf Skara
Peter Hasselström ordf Göteborg