Kontakt

Kontakta oss

info@skaradjaknarna.se

Vill du bli medlem bli medlem fyll då i nedanstående formulär.

Årsavgiften är 200 kronor. För makar/sambo med gemensam tidning 300 kr. Avgiften sätts in på BankGiro 624-3893.

Ange födelseår, studentår och den avdelning du vill tillhöra, Skara, Göteborg, eller Stockholm-Uppsala.

info@skaradjaknarna.se


Kontaktformulär

Lämna detta fält tomt