Ernst Carlssons fond

2020 års stipendiater:

Isa Lindström, IB17 och Hugo Wejsfelt Borell, IB17

med följande motiveringar:

Isa har visat på mycket god utveckling i kursen svenska och har fördjupat sig i litteraturen samtidigt som färdigheter såväl skriftligt som muntligt förfinats. Även i historia har hon visat på gedigna kunskaper. Hennes synpunkter är alltid väl genomtänkta och grundade i fakta och hennes analytiska förmåga är mycket god.

Hugo har en analytisk förmåga och god språklig nivå såväl muntligt som skriftligt, vilket visat sig tydligt såväl i ämnet svensk litteratur som historia. Alltid påläst, allmänbildad och intresserad har han tagit sig an sina uppgifter och visat på genomtänkta och gedigna kunskaper. 

Skaradjäknarnas förenings Stipendiefond till Ernst Carlsson på hans 100-årsdag

Fonden instiftades till förre läroverksadjunkten Ernst Carlssons hundraårsdag 1993. Fonden har till syfte att genom att årligen utdela ett eller flera stipendier till elever vid Katedralskolan i Skara stimulera till goda studieinsatser och erinra om tidigare lärares och elevers uppskattning av sin gamla skola och intresse för den nuvarande.

Stipendiet utdelas till elev i avgångsklass som vinnlagt sig om humanistiska ämnen, främst svensk språkvård eller Nordens kulturhistoria. Stipendiet överlämnas i samband med konserten i domkyrkan på Djäknedagen.

Dessa personer har erhållit Ernst Carlssons stipendium:

1994     Ida Lundgren,  Lisa Wiktorsson

1995     Anna Johansson,  Daniel Oskarsson

1996     Carolin Svensson,  David Klinth

1997     Lena Gunnarsson,  Ulrika Fransson

1998     Kajsa Svensson,  Sara Lundgren

1999     Hanna Ljungberg,  Magnus Gurne

2000     Daniel Samuelsson,  Karl Rikard Häggman,  Tommy Fredriksson

2001     Ina Granlund, Björn Eriksson

2002     Björn Eriksson,  Ulla von Lochow

2003     Johannes Brattgård,  Melissa Lennartsson

2004     Eric Alnemar,  Evelina Walander

2005     Henrik Karlén,  Carl-Gustav Randevåg

2006     Marie Löfvendahl,  Anna Kjellberg

2007     Ida Sundevik,  Sandra Härnqvist

2008     Jenny Arvidsson,  Mårten Johansson

2009     Matilda Johansson,  Fredrik Carlsson

2010     Kajsa Karlsson,  Karin Svedlund   

2011     Gabriella Sjölin Svensson,  Erik Hammar   

2012     Anna Cerenius, Jacob Schill

2013     Amanda Svensson, Victoria Gunnerek

2014     Linnéa Ekberg, Carl Paulsson,

2015    Linnéa Digerstedt, Johanna Tell

2016    Hanna Johansson, Johan Carlsson

2017     Elin Niklasson,  Tomke Shilling

2018     Julia Hjertén,  Sofia Hjälm

2019      Saga Hjertén, Alma Eldelid

2020       Isa Lindström,  Hugo Wejsfelt Borell