Stipendiater 2015 i Ernst Carlssons fond

Stipendiater 2015 i Ernst Carlssons fond

Skaradjäknarnas förenings Stipendiefond till Ernst Carlsson på hans 100-årsdag

Denna fond instiftades till förre läroverksadjunkten Ernst Carlssons hundraårsdag 1993. Fonden har till syfte att genom att årligen dela ut ett eller flera stipendier till elever vid Katedralskolan i Skara stimu­lera till goda studieinsatser och erinra om tidigare lärares och elevers uppskattning av sin gamla skola och intresse för den nuvarande.

För 2015 har ett stipendium på Kronor 2.000:- tilldelats

Linnéa DigerstedtMop 12

med följande motivering:

Linnéa har inom ramen för svenskämnet, men också andra ämnen såsom t.ex. kulturhistoria, uppvisat en mycket god stilistisk känsla med ett innehållsligt djup och ett stort engagemang. Hon har en stor analytisk förmåga och är en utomordentligt god talare, både vad gäller retorisk skärpa, innehåll och närvaro. Sammantaget är detta förmågor som, om hon väljer att fortsätta den banan, kommer att komma väl till pass i den tänkta journalistiska gärningen, men också inom andra områden i livet. Hon är på många sätt en mycket värdig mottagare av stipendiet till Ernst Carlssons minne.      

Johanna TellIB 12

med följande motivering:

Johanna har under sina år på Katedralskolan inom ramen för svenskämnet uppvisat gedigna kunskaper och imponerande färdigheter såväl muntligt som skriftligt. Hon har en mycket god stilistisk och analytisk förmåga vilket visat sig tydligt under hennes avancerade litteraturstudier i IB-ämnet Svensk litteratur.  På ett mycket metodiskt sätt har hon tillägnat sig kunskap med såväl djup som bredd och uppvisat förmågan att omsätta detta i egna tolkningar. Därmed är hon en mycket värdig mottagare av stipendiet till Ernst Carlssons minne.    

Stockholm i maj 2015

För Skaradjäknarnas förenings styrelse

Gunnar Olsson

Kassabevarare