Stockholm-Uppsala

 

Ordförande Lars-Göran Johansson
Vice ordförande Jan-Erik Synnerman
Kassabevarare och arkivman Gunnar Olsson
Skrivare Sverker Runeson
Övriga ledamöter Annica Wilsson
  Karl-Johan Kjellander
---  
---