Stockholm-Uppsala

 

Ordförande Lars-Göran Johansson
Vice ordförande Jan-Erik Synnerman
Kassabevarare och arkivman Gunnar Olsson
Skrivare Sverker Runeson
Övriga ledamöter Agneta Wingren
  Inger Konradsson
---  
---