Skara

 

Ordförande Barbro Isaksson Dahlgren
   
Ledamöter Clas-Håkan Winroth
  Kerstin Persson
  Ann Wiking Ståhl
  Sven Olof Ask
  Marianne Perserius
  Pi Öhrberg
   
 Suppleanter Mats Grönlund
  Clas Mörner
   
 Arkivman Sven Olof Ask