Organisation

Skaradjäknarnas förening har följande organisation:

En huvudförening med en ordförande samt styrelse.

Tre avdelningar Göteborg, Skara och Stockholm med vardera en ordförande samt styrelser.

I huvudföreningens styrelse sitter representanter från avdelningarna. 

Se under fliken stadgar där man kan läsa mer om föreningen och dess syfte.

Här är föreningens styrelse och övriga med uppdrag:

Ordförande Marianne Perserius (Ska)
Vice ordförande (ännu ej utsedd)
Kassabevarare Kristina Björkegren (Gbg)
Skrivare Göran Nyman (Gbg)
IT-ansvarig Gunnar Olsson (StU)
Ordinarie Ledamöter Barbro Dahlgren (Ska)
  Ann Wiking  (Ska)
  Clas-Håkan Winroth (Ska)
  Agneta Theander (Gbg)
  Lars-Göran Johansson (StU)
   
Arkivman Sven-Olof Ask (Ska)
Revisorer Per-Åke Sahlberg (Ska)
  Tuomo Virolainen (StU)
Revisorsuppleant  Bertil Tegborg (Gbg)
   
 Valberedning Håkan Persson (Ska) sammankallande
  Per Hellström (Ska)
  Anita Heyman (Gbg)
  Birgit Hallerfors (StU)

Skara

Skara-avdelningen.
Ordförande Barbro Isaksson Dahlgren

Mer information

Göteborg

Göteborgsavdelningen
Ordförande Peter Hasselström

Mer information

Stockholm-Uppsala

Stockholm-Uppsalaavd.
Ordförande Lars-Göran Johansson

Mer information