Organisation

Skaradjäknarnas förening har följande organisation:

En huvudförening med en ordförande samt styrelse.

Tre avdelningar Göteborg, Skara och Stockholm med vardera en ordförande samt styrelser.

I huvudföreningens styrelse sitter representanter från avdelningarna. 

Se under fliken stadgar där man kan läsa mer om föreningen och dess syfte.

Här är huvudföreningens styrelse:

Ordförande Marianne Perserius (Ska)
Vice ordförande Göran Nyman (Gbg)
Kassabevarare Gunnar Olsson (StU)
Arkivman Bertil Holmqvist (Ska)
Skrivare Pi Öhrberg (Ska)
Ordinarie Ledamöter Birgit Hallerfors (StU)
  Agneta Theander (Gbg)
  Hans Olof Lindqvist (Ska)
   
Ersattare Bertil Holmqvist (Ska)
  Håkan Bengtsson (StU)
  Peter Hasselström (Gbg)
   
Revisorer PerÅke Sahlberg (Ska)
  Tuomo Virolainen (StU)
Revisorsuppleant Bertil Tegborg (Gbg)
   
Valberedning Nina Palm (StU)
  Roland Skoglund (Gbg)
  Peter Hermansson(Ska)

Skara

Skara-avdelningen.
Ordförande Hans-Olof Lindqvist

Mer information

Göteborg

Göteborgsavdelningen
Ordförande Peter Hasselström

Mer information

Stockholm-Uppsala

Stockholm-Uppsalaavdelningen
Ordförande Birgit Hallerfors

Mer information