Organisation

Skaradjäknarnas förening har följande organisation:

En förening med en ordförande samt styrelse.

Två avdelningar Göteborg och Stockholm - Uppsala med vardera en ordförande samt styrelser.

I föreningens styrelse sitter representanter från avdelningarna. 

Se under fliken stadgar där man kan läsa mer om föreningen och dess syfte.

Här är föreningens styrelse och övriga med uppdrag:

Ordförande Anders Jonsson (Ska)
Vice ordförande Lars-Göran Johansson (StU)
Kassabevarare Kristina Björkegren (Gbg)
Skrivare Göran Nyman (Gbg)
IT-ansvarig Gunnar Olsson (StU)
Ordinarie Ledamöter Barbro Dahlgren (Ska)
  Ann Wiking  (Ska)
  Clas-Håkan Winroth (Ska)
  Agneta Theander (Gbg)
   
   
Arkivman Sven-Olof Ask (Ska)
Revisorer Mait Bolander Haglund (Gbg)
  Peter Reivall (Ska)
 Revisorsuppleant Bertil Tegborg (Gbg)

Skara

Skara-avdelningen.
Ordförande Barbro Isaksson Dahlgren

Mer information

Göteborg

Göteborgsavdelningen
Ordförande Peter Hasselström

Mer information

Stockholm-Uppsala

Stockholm-Uppsalaavd.
Ordförande Lars-Göran Johansson

Mer information