Kontakt

Om Du vill komma i kontakt med föreningen eller bli medlem fyll då i nedanstående formulär.

Årsavgiften är 200 kronor. För makar/sambo med gemensam tidning 300 kr. Avgiften sätts in på BankGiro 624-3893.

Ange födelseår, studentår och den lokalavdelning du vill tillhöra. Lokalavdelningar finns i Göteborg, Skara och Stockholm-Uppsala.

Hälsar

Anders Jonsson

info@skaradjaknarna.se

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.

Namn

Studentår

E-post

Meddelande

Verifieringskod | Ladda om bilden *