Göteborg

 

Ordförande Peter Hasselström
Vice ordförande Anita Heyman 
Kassabevarare Lena Hillbom
Skrivare/Arkivman Göran Nyman
Klubbmästare Agneta Theander
Övriga Ledamöter Börje Andréasson
  Kristina Björkegren
  Marianne Stål
   
Styrelsesuppleanter Anita Grandin-Dahlberg
  Håkan Kumler
  Harriet Tegard-Björck