Göteborg

 

 

Ordförande Anita Heyman 
Kassabevarare Lena Hillbom
Skrivare/Arkivman Göran Nyman
Klubbmästare Agneta Theander
Övriga Ledamöter Börje Andréasson
  Peter Ploman 
  Marianne Stål
   
Styrelsesuppleanter Anita Grandin-Dahlberg
  Håkan Kumler
  Harriet Tegard-Björck
   
Revisor Anders Blomqvist
  Bertil Tegborg 
   
Revisorsuppleant Mait Haglund