Bli medlem

Välkommen till föreningen för dig som varit elev vid Skara Läroverk eller Katedralskolan!

Medlemsantalet är för närvarande ca 1.000 
Årsavgiften är 200 kronor För makar/sambo med gemensam tidning 300 kr. Avgiften sätts in på BankGiro 624-3893

Under examensåret är medlemskapet gratis!

Du behövs i vår förening! Om en elevförening ska kunna fortleva och växa sig starkare krävs stöd från alla med känsla för vår gamla skola.

Du anmäler dig som medlem genom att fylla i formuläret nedan. Ange födelseår, studentår och den lokalavdelning du vill tillhöra. Lokalavdelningar finns i Göteborg, Skara och Stockholm.

Inbetalningsavi

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.

Namn

Studentår

E-post

Meddelande

Verifieringskod | Ladda om bilden *